AMSTERDAM – Volgens secretaresses moet het imago van hun beroep dringend verbeterd worden. Zij vinden dat hun vak niet voldoende gewaardeerd wordt in de maatschappij.

Dat blijkt uit onderzoek (pdf) van OfficeTeam onder ruim 600 management assistenten en hun managers in Nederland en België.

Volgens hen strookt het eenzijdige en veelal verkeerde beeld dat het publiek en de media over hen hebben niet met de werkelijkheid. “Secretaresses, management assistenten en PA’s voldoen allang niet meer aan het clichébeeld van de puur uitvoerende secretaresse die uitsluitend orders opvolgt”, stellen zij.

Imago

Volgens een meerderheid van de assistenten (95 procent) en hun managers (81 procent) moet het imago van het beroep onmiddellijk veranderd worden.

Maar liefst 2 van de 3 (67 procent) vinden dat hun beroep niet voldoende gewaardeerd wordt in de maatschappij. Toch zegt de helft van de managers (51 procent) dat het beroep wel gewaardeerd wordt.

Nagenoeg alle deelnemers aan het onderzoek zijn het wel eens over het feit dat het beeld over deze beroepsgroep dat leeft bij het publiek en de media verkeerd en eenzijdig is.

Kwaliteiten

Driekwart van de managers (74 procent) zegt dat hun assistent servicegericht is. Dit wordt bevestigd door 70 procent van de assistenten.

Daarnaast menen zowel de managers (85 procent) als de assistenten (81 procent) dat een secretaresse een onberispelijk voorkomen moet hebben.

Beter presteren

Bijna alle (97 procent) ondervraagde assistenten geeft aan dat ze hun baas beter laten presteren – dit wordt beaamd door de managers (96 procent).