AMSTERDAM – Nederlandse zorgprofessionals vinden dat bedrijfsartsen toegankelijker moeten worden. Na een discussie in Zeist donderdag over de positie van bedrijfsartsen hebben ze een brief opgesteld voor minister Henk Kamp van Sociale Zaken.

Onder veel werknemers heerst onduidelijkheid over wat bedrijfsartsen doen en aan welke kant ze staan: die van henzelf of hun werkgever. Ook heeft of voelt niet iedereen die werkt vrije toegang tot de bedrijfsgezondheidszorg. Daarom kwamen een tiental betrokkenen bijeen om hierover te discussiëren.

Het gezelschap bestond onder anderen uit mensen uit de arbodienstverlening, werkgevers en werknemers, een vertegenwoordiger van het ministerie van Sociale Zaken, een wetenschapper en enkele bedrijfsartsen. Zij waren het erover eens dat de overheid tekort schiet in het toegankelijk maken van bedrijfsgezondheidszorg.

ZZP’ers

De strekking van de brief is dat de toegankelijkheid voor de bedrijfsartsen moet worden aangepast voor werknemers uit het midden- en kleinbedrijf, die nu vaak moeilijk bij de bedrijfsarts terecht kunnen.

Mensen die geen bedrijfsarts hebben, zoals ZZP’ers, schoolverlaters en studenten, zouden op een goedkope manier gebruik moeten kunnen maken van arbeidsadvies en bedrijfsgezondheidszorg. Dit komt vanuit het idee dat duurzame inzetbaarheid steeds belangrijker wordt door de vergrijzing, waardoor zorg en preventie voor werkenden ook belangrijker wordt.

Preventie

“De werkgever is verantwoordelijk om er voor te zorgen dat er een vermindering is van arbeidsrisico’s, maar algemene preventie zou via de zorgverzekeringen geregeld kunnen worden en daar zou dan de overheid stimulerend in kunnen werken”, aldus Pieter Rodenburg van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, de beroepsorganisatie voor bedrijfsartsen.

Spreekuur

Andere punten waarop nog veel verbeterd kan worden zijn volgens de briefschrijvers de financiering van bedrijfsartsen, regelgeving rondom bedrijfsartsen aanpassen en waar mogelijk beter toepassen, en aandacht voor preventie op een zogenoemd 'arbeidsomstandigheden-spreekuur'.

Ook voorlichting zou beter moeten; nu hebben veel werknemers nog het idee dat een bedrijfsarts vooral aanwezig is in het belang van hun werkgever. Daarnaast zijn bedrijfsartsen er niet alleen voor mensen die ziek zijn maar ook voor mensen die klachten hebben en daar eens over willen praten.   

Regelgeving

Volgens het ministerie van Sociale Zaken moet er eerst meer bekendheid gegeven worden aan de huidige regelgeving. Ook moeten werkgevers en werknemers eerst zelf hun verantwoordelijkheid nemen voordat de overheid zich ermee gaat bemoeien.