AMSTERDAM – Doordat werkgevers te weinig openstaan voor flexibel werken, gaat er een groot arbeidspotentieel verloren. Als er wel ruimte voor flexibel werken is, zijn professionals bereid om 35 procent meer per week te werken.

Dat blijkt uit onderzoek door de Radboud Universiteit Nijmegen onder 583 part-time werkende respondenten; 89 procent van hen is vrouw. De respondenten zijn al bekend met de mogelijkheden van flexibel werken.

De ondervraagden blijken tevens meer belang te hechten aan flexibiliteit dan aan beloning of mogelijkheden tot loopbaanontwikkeling.

Winst

Gemiddeld genomen werken de respondenten nu 23,1 uur per week. Als hen geen flexibiliteit zou worden geboden, zouden ze gemiddeld 25 uur per week willen werken.

Wanneer hen echter wel volledige flexibiliteit (bijvoorbeeld thuiswerken, zelf uren over de week kunnen verdelen) wordt geboden, dan is de gemiddelde bereidheid 31,2 uur per week. Dat betekent een winst per werknemer van 8,1 uur, ofwel 35 procent ten opzichte van hun huidige arbeidsuren.

Babyboomers

Volgens dr. Pascale Peters, docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen, is de potentieel te behalen winst opmerkelijk hoog.

“Bedrijven realiseren zich onvoldoende hoeveel arbeidskracht nu verloren gaat. Zeker met de verwachte golf babyboomers die de komende jaren met pensioen gaat, is dit relevante kennis voor werkgevers: door meer flexibiliteit te bieden, kunnen ze een deel van de krapte door vergrijzing opvangen."