DEN HAAG - De vakantie voor mensen in de bijstand wordt flink korter. Straks kan iemand met behoud van zijn bijstandsuitkering maximaal vier weken per jaar naar het buitenland.

Nu is dat nog dertien weken. Dit is een van de maatregelen waartoe het kabinet in de ministerraad vrijdag heeft besloten om meer mensen in de bijstand aan het werk te krijgen.

In het regeerakkoord van het minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van PVV is afgesproken dat de bijstand wordt aangescherpt.

Kortere vakantietermijn

De kortere vakantietermijn is volgens het kabinet nodig voor het houden van een band met de arbeidsmarkt en kansen op werk.

Maar ook de vakantietermijn voor 65-plussers die naast hun AOW aanvullende bijstand ontvangen, wordt ingekort van 26 naar maximaal acht weken. Volgens De Krom is de bijstand voor deze mensen immers bedoeld voor kosten die ze in Nederland maken.

'Baanzoekplicht'

Verder was in het regeerakkoord al aangekondigd dat jongeren die bijstand aanvragen, niet direct een uitkering krijgen. Door een ''baanzoekplicht'' moeten zij eerst vier weken zelf actief op zoek naar werk. Ook zal van mensen met bijstand meer een tegenprestatie worden gevraagd, zoals koffie schenken in een verpleegtehuis.

Bovendien haalt het kabinet een streep door automatische ontheffing van de sollicitatieplicht voor alleenstaande bijstandsouders met kinderen onder de vijf jaar.

Volgens De Krom is het niet goed voor de arbeidsmarktkansen van bijstandsmoeders om zo lang niet te proberen aan het werk te komen. Wel kunnen gemeenten nog in individuele gevallen uitzonderingen maken.

Toets

Om werken meer lonend te maken, komt er een toets op het inkomen van een heel huishouden voor het krijgen van bijstand. Nu wordt alleen gekeken naar iemands vermogen en het inkomen van zijn of haar partner. Straks tellen in een huishoudenstoets ook de inkomsten van een meerderjarig inwonend kind mee.

Daarnaast wordt de hoogte van de bijstand anders vastgesteld om te voorkomen dat de netto-uitkering hoger kan uitvallen dan het inkomen van iemand die het minimumloon verdient.

Verder komt er een inkomensgrens van 110 procent van het minimumloon voor extraatjes van gemeenten voor armoedebestrijding.