DEN HAAG- In de afgelopen vijftien jaar is de gemiddelde werkweek in Nederland teruggelopen van 36,7 uur in 1996 tot 34,4 uur vorig jaar. De daling in uren vond vrijwel volledig plaats tussen 1996 en 2003.

 ''In de periode na 2003 is de contractuele arbeidsduur nauwelijks meer veranderd'', aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Zowel vrouwen als mannen zijn minder gaan werken. Vrouwen werkten het afgelopen jaar 1,9 uur minder dan in 1996 nog het geval was; mannen werkten in 2010 gemiddeld 1,4 uur minder.

De gemiddelde werkweek van vrouwen kwam daarmee het afgelopen jaar uit op 28,4 uur, waar dat bij mannen 39,2 uur was.

Werkzame bevolking

De totale arbeidsduur is volgens het CBS met een daling van ruim 2 uur per week ''relatief sterk'' gedaald. Dat komt doordat vrouwen een groter deel zijn gaan uitmaken van de werkzame bevolking.

In sommige sectoren, zoals de zorg, nam de contractuele arbeidsduur van voltijdswerknemers af. ''Hoe lager het beroepsniveau van vrouwen, des te korter hun gemiddelde werkweek'', aldus het CBS.

In 2010 maakten bijna 7,4 miljoen mensen deel uit van de werkzame beroepsbevolking.