AMSTERDAM – Bijna dertig procent van de Britse moeders werkt fulltime, zo blijkt uit de cijfers van het laatste kwartaal van 2010, gepubliceerd door het Britse bureau voor nationale statistieken.

Het percentage fulltime werkende moeders is 6 procent gestegen sinds 1996, zo blijkt uit de statistieken.

Het verschil tussen het aantal Britse moeders en kinderloze vrouwen op de arbeidsmarkt wordt daarentegen steeds kleiner. Vorig jaar was 67,3 procent van de kinderloze vrouwen actief op de arbeidsmarkt, tegen 66,5 procent van de moeders.

Arbeidsparticipatie

Wel is de arbeidsparticipatie van vrouwen zonder kinderen gedaald sinds 2006, zo schrijft de Daily Mail. In dit jaar was er een piek te zien; 70 procent van de kinderloze vrouwen werkte.

Deze daling is voornamelijk te wijten aan de afname van werkgelegenheid. Vooral vrouwen tussen 16 en 24 jaar komen moeilijker aan een baan dan voorheen.

Statisticus Jamie Jenkins verwacht dat over 15 jaar het percentage deeltijd-werkende moeders niet veel veranderd is, maar dat het aantal fulltimers wel fors gestegen zal zijn.