AMSTERDAM - De term ZZP (zelfstandige zonder personeel) kan de deur uit. ZZP'ers beschouwen zichzelf vooral als zelfstandig ondernemer en verlangen een nieuwe, eenduidige term van de overheid.

Dat blijkt uit de ZZP Barometer, een onderzoek onder ruim 1300 zelfstandigen.

Ruim de helft van de ZZP’ers vindt dat er een nieuwe benaming moet komen voor deze groeiende groep zelfstandigen zonder personeel, freelancers en flexibele arbeidskrachten. In de enquête geven zij aan dat er vaak verwarring ontstaat over hun positie, zowel bij de ondernemers zelf als bij opdrachtgevers en de overheid.

De term ZZP werd enkele jaren geleden bij de invoering van de zelfstandigenaftrek geïntroduceerd door de Belastingdienst. Momenteel zijn er talloze politieke discussies rondom ZZP’ers en hun pensioen, verzekeringen en belastingen.

Professional

ZZP’ers zelf zien echter liever een andere term, die beter aansluit bij hoe een zelfstandig ondernemer graag wil worden gezien en genoemd: zelfstandig ondernemer (37,8 procent) of zelfstandig professional (36,9 procent). Iets meer dan 12 procent noemt zichzelf graag ZZP’er of laat zich graag zo noemen.

De behoefte aan een eenduidige term speelt vooral bij mannen; ruim 65 procent van de mannen laten dit blijken, versus ruim 42 procent van de vrouwen. Ongeveer 8 procent geeft de voorkeur aan freelancer in plaats van ZZP’er.

Het panel van de ZZP Barometer is sinds 2009 uitgegroeid tot 1384 ZZP'ers, verspreid over 15 verschillende branches en sectoren.