AMSTERDAM - In de helft van de dierenartspraktijken is te weinig aandacht voor de arbeidsomstandigheden. Er moet vaak lichamelijk zwaar werk worden verricht en medewerkers worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, besmettelijke ziektes en straling.

Dat blijkt uit controles van de Arbeidsinspectie bij 260 dierenartspraktijken. In de helft van de gevallen bleek iets niet in orde.

Zo is een derde van de praktijken te weinig alert op bescherming tegen gevaarlijke stoffen. Ze gaan te onzorgvuldig om met desinfecteer- en schoonmaakmiddelen. Bovendien wordt er te weinig nagedacht over of werknemers worden blootgesteld aan bepaalde narcosegassen.

Zestig praktijken werden apart gecontroleerd op de voorschriften voor het werken met röntgentoestellen. Veertig daarvan hielden zich niet aan de regels. De risico's van straling waren niet goed in kaart gebracht of het onderhoud van de apparatuur was niet in orde.