DEN HAAG - GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent en CDA-Kamerlid Eddy van Hijem werken samen aan een wetsontwerp om thuiswerken te bevorderen.

In het voorstel mogen werkgevers alleen beargumenteerd om zwaarwegende redenen verzoeken tot flexibele werktijden en thuiswerken afwijzen.

Volgens Van Hijum en Van Gent is hun wetsvoorstel goed voor de arbeidsproductiviteit, voor de gezondheid van werknemers, voor het milieu, voor de aanpak van files en uitstekend voor de combinatie van werk en zorgtaken.

Vrouwen

Zij verwachten ook gunstige gevolgen voor de arbeidsparticipatie van vooral vrouwen. Vrouwen worstelen vaak met de combinatie van werk en zorg voor kinderen en ouders.

Het is voor het eerst dat het CDA en GroenLinks samen een initiatiefwetsvoorstel indienen.