AMSTERDAM – Het aantal zelfstandige ondernemers in Nederland is in de afgelopen 25 jaar meer dan verdubbeld tot bijna 1,1 miljoen, dat is uitgezonderd ondernemers in de landbouw. Zo meldt onderzoeksbureau EIM.

Circa 12 procent van de beroepsbevolking is ondernemer, waarmee Nederland aan kop gaat in Noord- en West-Europa.

EIM verwacht dat het aantal ondernemers in de komende jaren verder zal stijgen, maar in een lager tempo. Met name onder vrouwen en allochtonen zal het ondernemerschap toenemen.

Internet

ICT en globalisatie heeft veel betekend voor de groei van ondernemers. ICT maakt nieuwe producten en diensten mogelijk. Daarnaast kunnen kleine bedrijven door internet een grotere afzetmarkt bedienen en eenvoudig samenwerken.

Door de economische crisis zijn de toekomstperspectieven voor het mkb minder gunstig. Bij ongewijzigd beleid schat het onderzoeksbureau de jaarlijkse groei op 1,75 procent voor het mkb in de komende vijf jaar. Productinnovaties en procesvernieuwingen bieden kansen in de markt, evenals de trend naar duurzaam produceren.

Starters

Nederland is internationaal gezien bescheiden wat betreft innovatieve bedrijfsoprichtingen en snelle groeiers.

Starters hebben vaak een lage groeiambitie, daarnaast is de wetgeving ter bescherming van de werknemer een belemmering. Starters zijn meer gebaat bij een flexibele arbeidsmarkt, waarbij zij zonder risico’s mensen kunnen aantrekken om zo nodig later het personeelsbestand te kunnen aanpassen. Ook het moeilijk verkrijgen van krediet remt de groei van starters.