AMSTERDAM - Werkende vrouwen maken, vergeleken met mannen, langere dagen voor minder geld. Dat blijkt uit een vergelijking van de loonverschillen tussen mannen en vrouwen in elf landen, op basis van ruim een half miljoen respondenten.

Uit het onderzoek blijkt dat dit overal voorkomt, los van regio, land, sector of beroep. Wel blijkt dat hoe ontwikkelder de economie en hoe minder traditioneel de samenleving, des te kleiner de loonverschillen tussen mannen en vrouwen zijn.

Volgens het rapport kan de heersende loonongelijkheid niet verklaard worden doordat vrouwen gemiddeld gezien minder bekwaam of lager opgeleid zouden zijn dan mannen.

Loonverschil

In Nederland is het loonverschil gemiddeld 16 procent, in Denemarken slechts 9 procent.

Onderaan de lijst staat India, waar werkende vrouwen gemiddeld 36 procent minder verdienen dan hun mannelijke beroepsgenoten voor werk van vergelijkbare kwaliteit.

Bewustzijn

Naast dit patroon ontwikkelt zich een groeiend bewustzijn onder vrouwen van deze situatie en neemt hun onvrede daarover toe.

Daarnaast gaan steeds minder werkende vrouwen akkoord met de traditionele rolverdeling, zo stelt Loonwijzer, een initiatief van FNV, Monsterboard en de Universiteit van Amsterdam.