AMSTERDAM - Als een mannelijke directeur een dochter krijgt, stijgt het salaris van zijn vrouwelijke werknemers harder dan dat van het mannelijke personeel. Dat blijkt uit recent Deens onderzoek.

Na de geboorte van een dochter stijgen de salarissen van de vrouwen binnen het bedrijf van de kersverse vader en CEO met 1,3 procent, terwijl dat van de mannen blijft steken bij 0,8 procent. Dochters kunnen de salariskloof tussen mannen en vrouwen dus doen krimpen.

Het effect is sterker bij de eerste dochter en nog sterker als de eerste dochter ook het eerste kind van de CEO is.

Door de bank genomen neemt de salariskloof na de geboorte van een meisje met 0,5 procent af, na de eerste dochter met 0,8 procent en na een dochter die eveneens het eerste kind is zelfs met 2,8 procent.

Opleiding

Hoogopgeleide vrouwen hebben het meest profijt van het ‘dochtereffect’. Zij zien de loonkloof met hun mannelijke collega’s met een procent afnemen.

Laagopgeleide vrouwen daarentegen merken soms helemaal geen effect. Dit heeft volgens de onderzoekers wellicht te maken met het feit dat CEO’s zich makkelijker identificeren met hoger opgeleide vrouwen, omdat zij hun dochters in de toekomst ook zo zien.

Ook vrouwen die bij kleinere bedrijven werken profiteren meer van de geboorte van een dochter. Zij zien hun loonstrookje 1,5 procent hoger uitvallen, terwijl mannen er helemaal niet op vooruitgaan.

In middelgrote en grote ondernemingen is de salarisstijging niet statistisch significant. Dit effect houdt verband met het idee dat directeuren van kleine bedrijven een grotere invloed hebben op het salarisbeleid.

Feministisch

De onderzoekers nemen aan dat vaders van dochters een meer feministische houding en gedragingen aannemen. Dit wordt doorgevoerd in hun salarisbeleid.

Uit eerdere onderzoeken is al gebleken dat CEO’s een bepaalde ‘stijl’ hanteren, die op verschillende beleidsterreinen binnen hun bedrijf doorwerkt, waaronder het loonbeleid. Hierin speelt ook hun houding ten opzichte van vrouwen een rol.

Begrip

Ook werd eerder al uitgezocht dat het krijgen van dochters ertoe leidt dat ouders meer begrip en steun ontwikkelen voor seksegelijkheid.

De wetenschappers hebben gegevens van ruim 6000 private bedrijven met meer dan tien werknemers tussen 1995 en 2006 bestudeerd om tot hun conclusies te komen.