AMSTERDAM - De meeste organisaties zijn onvoldoende ingericht om vrouwen in topposities te krijgen. 67 procent van de onderzochte Europese organisaties heeft geen eenduidige strategie of filosofie over hoe vrouwen aan een toppositie zouden moeten komen.

Dat blijkt uit een onderzoek van Mercer onder ruim 450 bedrijven.

Slechts 14 procent van de onderzochte organisaties is van mening dat de cultuur van de organisatie goed genoeg ontwikkeld is om vrouwen in topposities te ondersteunen. Bijna de helft (48 procent) geeft aan dat dit slechts gedeeltelijk het geval is.

Ook zijn er bij bedrijven vaak geen talentontwikkelingsprogramma’s of opleidingen speciaal gericht op vrouwen.

Belemmeringen

De voornaamste redenen die vrouwen belemmeren om door te stromen naar topposities zijn: balans in werk en privé (52 procent), het gebrek aan ondersteuning van het topmanagement (43 procent) en de welwillendheid om te verhuizen (27 procent), zo blijkt uit het onderzoek.

Diversiteitsbeleid

"Bij veel organisaties ontbreekt een goed diversiteitsbeleid, terwijl het wel nodig is. Diversiteit kan ervoor zorgen dat er betere besluitvorming plaatsvindt en het kan leiden tot meer creativiteit. Maar louter het willen opkrikken van het aantal vrouwen in (top)posities heeft een contraproductief effect", aldus Jurgen van den Brink van Mercer.

"Het diversiteitsbeleid moet natuurlijk bestaan uit targets, maar ook uit ondersteunende maatregelen als identificeren, ontwikkelen, faciliteren en positioneren van talentvolle vrouwen."