DEN HAAG - GroenLinks streeft ernaar per 1 januari 2012 het betaald vaderverlof na de geboorte van een kind uit te breiden van twee dagen naar een hele werkweek.

Tweede Kamerlid Ineke van Gent van de oppositiepartij heeft deze week haar initiatief-wetsvoorstel hiertoe ingediend bij de Raad van State.

Van Gent diende eerder in 2008 al haar initiatief in voor twee weken kraamverlof voor vaders. Dit heeft zij ingekort om breder steun te krijgen voor haar voorstel. Eind vorig jaar werd duidelijk dat zij de steun krijgt van in ieder geval PvdA, PVV, SP en D66.

Dat is goed voor een Kamermeerderheid. Het Kamerlid wil nu snel verder met de behandeling van haar initiatiefwet. ''Als het aan mij ligt, luiden we 2012 in met het vaderverlof'', stelde zij zaterdag.

Babyverlof

De naam 'vaderverlof' wil Van Gent overigens wijzigen in 'babyverlof', omdat de regeling ook moet gelden voor lesbische vrouwen. Maar het Kamerlid hoopt dat uitbreiding van het recht op kraamverlof vooral bij vaders zal zorgen voor een cultuuromslag. ''De overheid laat zo zien dat het een goede zaak is als vaders meer gaan zorgen voor hun kind.''

Het recht op kraamverlof bedraagt in het voorstel van GroenLinks de duur van iemands werkweek. Een werknemer die voltijd werkt heeft dus recht op vijf dagen verlof en dit moet binnen vier weken na de bevalling opgenomen worden.

Vier weken

Uiterlijk vier weken van tevoren dient het via de baas aangevraagd te worden bij uitkeringsinstituut UWV.

Tot nu toe toonden zich onder meer VVD en CDA kritisch over het plan, omdat werkgevers voor de kosten zouden opdraaien. Van Gent hoopt aan deze kritiek tegemoet te komen door het vaderverlof op dezelfde manier te organiseren als het zwangerschaps- en bevallingsverlof van moeders en het ten laste te laten komen van de werkloosheidsfondsen.

''Zo worden de lasten eerlijk verdeeld over alle werkgevers. Dat betekent een lastenverlichting voor bazen met veel jonge ouders in dienst. Zij betalen de eerste dagen vaderverlof nu immers zelf'', aldus Van Gent.

Lastenverzwaring

Maar er kan ook sprake zijn van een lastenverzwaring als de WW-premie omhoog moet, omdat het vermogen van het fonds te veel achteruitgaat.

De uitbreiding van het kraamverlof van twee naar vijf werkdagen kost naar schatting 40 miljoen extra. Het totale beroep op de werkloosheidsfondsen neemt toe met 100 miljoen euro.