DEN HAAG - Werknemers die voor zich zelf beginnen als zelfstandige zonder personeel (zzp'ers), kunnen straks langer bij het pensioenfonds van hun oude werkgever blijven.

Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) wil hiervoor vanaf 2012 de termijn verlengen van drie jaar naar tien jaar.

Weekers heeft dat vrijdag bekendgemaakt in antwoorden op schriftelijke vragen van Tweede Kamerleden Ineke Dezentjé (VVD) en Fatma Koser Kaya (D66).

De VVD-politica had eind vorig jaar minister Henk Kamp (Sociale Zaken) bij zijn begrotingsbehandeling er nog op gewezen dat de Kamer al een voorstel heeft aangenomen van haar partij en GroenLinks om zzp'ers tien jaar te laten profiteren van het belastingvriendelijke regime dat geldt voor het pensioensparen via hun oude bedrijfs(tak)fonds.

Advies

Hetzelfde hebben werkgevers en de vakbeweging gevraagd in een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) aan het kabinet over het toenemend aantal zelfstandigen en de gevolgen daarvan op de arbeidsmarkt. Kamp is van plan om dit voorjaar een reactie op het SER-advies aan de Kamer te sturen.

Kamerbreed en bij sociale partners zijn er zorgen over de pensioenopbouw van de eenpitters.

Veel zelfstandigen leggen nu geen geld opzij voor hun oude dag, omdat ze dat te duur vinden. Volgens Dezentjé gaat het om ongeveer de helft van de naar schatting 700.000 zzp'ers.

Dolblij

Het VVD-Kamerlid is ''dolblij'' met de toezegging van Weekers en verwacht dat veel zelfstandigen langer bij hun oude pensioenfonds zullen blijven.

Na tien jaar moeten de zzp'ers hun bedrijf volgens Dezentjé voldoende hebben opgebouwd om hun pensioen zelf verder te regelen. ''Zij hebben natuurlijk ook gekozen voor het avontuur van het ondernemer zijn'', zei ze.

Weekers stelde in de beantwoording van de Kamervragen dat de huidige regels, waarbij het fiscaal gunstige regime voor de zzp'ers ophoudt na 3 jaar, ''niet bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van de voortzetting van de pensioenopbouw bij de oude pensioenuitvoerder''. De uitbreiding naar tien jaar kost naar verwachting 15 tot 25 miljoen euro.