DEN HAAG - Moeders van couveusekinderen die langer dan een week in het ziekenhuis verblijven, krijgen de zekerheid dat ze tien weken zwangerschapsverlof hebben zodra de baby thuis is.

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) vindt dat regels nu te weinig rekening houden met kinderen die extreem vroeg of ernstig ziek geboren worden. Dat heeft Kamp woensdag gezegd bij de opening van de Negenmaandenbeurs in Amsterdam.

Het standaard zwangerschaps- en bevallingsverlof telt minstens zestien weken, waarvan minimaal tien weken na de bevalling.

Kamp wil een einde maken aan onzekerheid bij moeders met een pasgeboren baby in het ziekenhuis over hoeveel verlof ze hebben, als hun kindje thuiskomt.

Zware belasting

Volgens de minister betekent de ziekenhuisopname een zware belasting voor de moeders. Als hun kinderen thuiskomen, is vaak het eind van het bevallingsverlof al in zicht, waardoor in de praktijk veel moeders onbetaald verlof moeten opnemen of zich ziek melden.

Dat vindt Kamp ongewenst. Jaarlijks zijn er ongeveer vierduizend vrouwen met couveusekinderen. Wat de uitbreiding van het verlof kost, is nog onduidelijk.

Donner

De Vereniging van Ouders van Couveusekinderen trok in 2008 bij Kamps voorganger, Piet Hein Donner, al aan de bel.

Donner maakte toen duidelijk het niet wenselijk te achten dat het ziekenhuisverblijf bij een te vroeg geboren kind of bij medische complicaties rond de bevalling de verlofperiode geheel kan opslokken.

Beleid

Tweede Kamerlid Eddy van Hijum van het CDA zei in een eerste reactie blij te zijn dat Kamp het beleid van zijn voorganger doorzet, maar hij is nog niet tevreden.

Van Hijum heeft afgelopen jaren diverse malen aangedrongen op een verruiming van het verlof voor (aanstaande) moeders bij zwangerschappen en bevallingen waar sprake is van medische complicaties.

Meerlingen

Zo vroeg de CDA'er eind vorig jaar bij de behandeling van de begroting Sociale Zaken in de Kamer om standaard extra verlof voor vrouwen die in verwachting zijn van meerlingen.

Die hebben vaak extra zorg nodig en is er dikwijls sprake van te vroeg geboren kinderen en complicaties.

Kamp hield dat toen af. Van Hijum overweegt een amendement in te dienen om (aanstaande) moeders van bijvoorbeeld een tweeling ook ruimer verlof toe te kennen.