AMSTERDAM - Goede voornemens kunnen geld opleveren, maar juist ook geld kosten. Het volhouden van goede voornemens kan per saldo meer geld kosten dan het oplevert. Dat blijkt uit vervolgonderzoek van het economisch bureau van ING naar goede voornemens, dat zaterdag is gepubliceerd.

Eind vorig jaar onderzocht ING de goede voornemens van Nederlanders en liet mensen daar een prijskaartje aan hangen.

Daar kwam uit dat mensen er gemiddeld 450 euro voor over hadden om een goed voornemen een jaar lang vol te houden. Een kwart van de mensen gaf destijds aan er geen cent voor over te hebben het voornemen vol te houden.

Een op de drie mensen die met goede voornemens aan de slag zijn gegaan, heeft dat in de portemonnee gevoeld, aldus ING. Voor 22 procent heeft dat geld opgeleverd, gemiddeld 60 euro. Maar bij 12 procent van de mensen kostte het geld en dat was gemiddeld het dubbele van wat het kan opleveren, namelijk 120 euro.

Sportschool

''De sportschool kost bijvoorbeeld geld, of het volgen van een opleiding'', verduidelijkte hoofdeconoom Charles Kalshoven. Volgens hem kan bij goede voornemens de kost ook voor de baat uit gaan. ''Bij het volgen van een opleiding bijvoorbeeld. Dat kost eerst geld, maar daardoor kan je later meer geld verdienen.''

De voornemens die geld opleveren, leveren vaak niet meteen een ''smak'' geld op. ''Als je zuiniger omgaat met energie, zie je dat niet meteen.'' Stoppen met roken levert wel een direct financieel gewin op.

ING heeft de goede voornemens van Nederlanders laten onderzoeken via internet onder een representatieve groep van bijna 1300 Nederlanders.