AMSTERDAM - Het langdurig ziekteverzuim in de zorg lijkt weer te stijgen. Dat constateert het onderzoeksbureau Vernet Verzuimnetwerk BV bij de presentatie van de jaarcijfers over 2010. Het kortdurende ziekteverzuim is over 2010 wel gedaald.

Volgens directeur Sjaak van der Linden zijn er signalen dat zorgpersoneel zich steeds meer ingeklemd voelt tussen protocollen en productiecijfers aan de ene kant en hun eigen zorggevoel aan de nadere kant.

Het plezier in het werk komt daardoor onder druk te staan.

Als werknemers korter dan twee weken ziek zijn, wordt gesproken van kortdurend verzuim. Langdurig verzuim houdt in dat iemand langer afwezig is.

Kortdurend ziekteverzuim

Gemiddeld lag het kortdurend ziekteverzuim in 2010 op 1,1 procent. Een jaar daarvoor ging het nog om 1,3 procent. Het langdurig verzuim steeg tussen 2009 en 2010 van 2,8 naar 2,9 procent. Volgens Van der Linden lijkt dat een klein verschil, maar gaat het om honderdduizenden mensen.

Een aantal jaar geleden was het ziekteverzuim in de zorg een belangrijk maatschappelijk onderwerp. Het lag toen gemiddeld op 10 procent. De overheid en instellingen hebben toen maatregelen genomen om het verzuim te laten dalen.

Zorginstellingen

Van der Linden roept zorginstellingen op om veel aandacht te besteden aan personeelsbeleid. Het is volgens hem belangrijk dat personeel zich gewaardeerd en serieus genomen voelt.

Zeker nu er voor de toekomst een groot tekort aan zorgpersoneel wordt voorspeld, is het belangrijk dat mensen in de zorg willen (blijven) werken, zegt hij.