AMSTERDAM - Bijna een kwart van werknemers in Vlaanderen werd in 2010 geconfronteerd met geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. De cijfers in het onderwijs en de zorgsector liggen zelfs nog hoger.

Dat blijkt uit een onderzoek (pdf) van de Vlaamse Stichting Innovatie en Arbeid.

Personeel uit allerlei sectoren werd gevraagd hoe vaak zij het afgelopen jaar op het werk geconfronteerd werden met pesten en ander geweld.

Werknemers met een zorg- of onderwijsfunctie vormen de belangrijkste risicogroep om met dit ongewenst gedrag geconfronteerd te worden: 24 procent werd geconfronteerd met lichamelijk geweld, 6,9 procent met ongewenst seksueel gedrag en 16,9 procent met pestgedrag.

Contactberoepen

Bij ongewenst gedrag moet volgens de Stichting niet enkel gedacht worden aan collega’s of leidinggevenden. Vaak maken ook klanten, patiënten, passagiers of leerlingen zich schuldig aan verbaal of fysiek ongewenst gedrag.

De zogenaamde 'contactberoepen' houden dan ook het grootste risico in om met ongewenst gedrag geconfronteerd te worden.