AMSTERDAM - Een meerderheid van de Nederlanders is bereid tot concessies als zij hiermee hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van UWV.

Aanleiding voor het onderzoek is de campagne 'Ga voor werk', waarmee UWV werkzoekenden bewust wil maken van hun eigen mogelijkheden.

Ruim zes op de tien ondervraagden kijkt naar vacatures met een lager functieniveau. Bijna de helft van de ondervraagden is bereid minder uren te werken, als ze daarmee de kans op een baan kunnen vergroten. Voor bijna 40 procent geldt juist dat zij bereid zijn langer te werken.

Ruim vier op de tien (44 procent) neemt minder gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden op de koop toe en 30 procent van de respondenten is bereid om tegen een lager salaris te werken.

Tijdelijk werk

Ook tijdelijk werk is voor een meerderheid van de ondervraagden een optie om sneller een (nieuwe) baan te vinden. Bijna vier op de vijf personen overwegen uitzendwerk te gaan doen en op basis van een flexibel contract te werken als zij werkloos zijn.

Over het algemeen geldt dat mannen vaker dan vrouwen bereid zijn concessies te doen bij hun zoektocht naar werk.

Netwerk

Bijna zeven op de tien mensen schakelt familie, vrienden en bekenden in om (weer) aan het werk te komen. Daarnaast geeft 58 procent aan zijn zakelijke netwerk in te schakelen om het perspectief op een baan te vergroten.

Terwijl ruim 66 procent vacatures in traditionele media raadpleegt, zoals kranten en huis-aan-huisbladen, geldt voor ruim 8 op de 10 mensen dat zij vooral online vacaturebanken bezoeken. 69 procent bekijkt de vacatures op websites van bedrijven.

Sociale netwerken

Hoewel 83 procent van de respondenten erkent dat zij nog nooit sociale netwerken (zoals Hyves, Twitter, Facebook en LinkedIn) heeft ingezet om een (nieuwe) baan te vinden, geeft ruim de helft aan dat zij dit wél zouden doen als zij nu werk zouden zoeken.