AMSTERDAM - Unilever staat op nummer 1 in Europa’s Top-10 van beste bedrijven voor leiders in 2010. Deze lijst wordt jaarlijks gemaakt door organisatieadviesbureau Hay Group, op basis van het onderzoek 'European Best Companies for Leaders' onder ruim 1800 organisaties.

Na Unilever staan respectievelijk Banco Santander, Telefonica, Deutsche Bank en HSBC Holdings achtereenvolgens in de top-5.

Ook bedrijven als Volkswagen (nummer 7), L’Oréal (nummer 8) en Vodafone (nummer 10) zijn vertegenwoordigd in de lijst.

Uit het onderzoek blijkt dat 95 procent van de leiders uit de top-10 werknemers betrekt bij het signaleren van nieuwe kansen, tegen 79 procent bij de gehele onderzoeksgroep.

Diversiteit

De bedrijven uit de Europese top-10 voor leiders waarderen diversiteit binnen het personeelsbestand steeds meer en sturen hier actief op.

Een zeer groot deel van de bedrijven (85 procent) in de top-10 geeft aan dat zijn organisatie beschikt over een specifiek leiderschapsprogramma dat gericht is op het managen van die diversiteit.

Leiderschap

Ontwikkelen van leiderschap wordt door de 10 beste bedrijven gezien als cruciaal. 82 procent van bedrijven in de top-10 geeft leiders op alle niveaus de mogelijkheid om hun vaardigheden te ontwikkelen en om deze toe te passen.

“Bedrijven maken steeds minder gebruik van hiërarchische organisatiestructuren, waardoor ook de besluitvorming steeds autonomer wordt. Dat vraagt om meer aandacht voor persoonlijke groei op alle niveaus,” aldus Erin Lap, Director Leadership & Talent bij Hay Group Nederland.

Het nieuwe werken

Om goed personeel te werven en behouden, hebben de bedrijven uit de top-10 ook steeds meer aandacht voor arbeidsvoorwaarden die inspelen op veranderende normen.

Zo heeft 63 procent van de bedrijven een instapprogramma voor diegenen die er even uit zijn geweest, en hiermee gemakkelijk terug kunnen keren op de werkvloer. Bij de totale onderzochte groep biedt slechts 32 procent een dergelijk programma aan.

Ook wordt thuiswerken steeds meer en beter gefaciliteerd bij de bedrijven uit de top-10.