AMSTERDAM – Een op de tien Nederlanders denkt dat de kans bestaat dat ze komend jaar werkloos raken. Verder verwacht de helft van de Nederlanders dat de totale werkloosheid in 2011 hetzelfde zal blijven of zal dalen.

Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerd onderzoek van MarketResponse.

Hiermee zijn Nederlanders over de totale werkloosheid even positief als België, maar minder optimistisch gestemd dan de Duitsers.

In Duitsland verwachten zeven op de tien ondervraagden een gelijkblijvende of dalende werkloosheid.

De Engelsen, Fransen en Italianen zijn in West-Europa het somberst gestemd over de werkloosheid in 2011. Tweederde van de Italianen en de Fransen verwacht een stijging. Van de Britten verwacht zelfs driekwart een toename van het aantal werklozen.

Eigen baan

Als het gaat om de eigen baan, verwacht tien procent van de Nederlanders dat zij komend jaar werkloos zouden kunnen raken. Gemiddeld houden drie op de tien West-Europeanen er rekening mee hun baan te verliezen. In Frankrijk is dat percentage met vier op de tien het grootst.

Zes op de tien Nederlanders geven aan dat ze verwachten snel een nieuwe baan te vinden, mochten zij hun baan verliezen. Dat geldt vooral voor de hoogopgeleide respondenten.

In Italië zijn de ondervraagden het minst optimistisch over het vinden van nieuw werk. Een op de acht Italianen denkt weer snel aan de bak te kunnen.

Onderzoek

Het onderzoek werd in het vierde kwartaal gehouden onder 1000 Nederlanders. Het maakt deel uit van de ‘Global Barometer of Hope and Despair 2011’ die in 53 landen onder 64.000 respondenten is uitgevoerd.