AMSTERDAM - FNV Bondgenoten wil een werkgeversorganisatie oprichten voor particulieren die gebruik maken van een hulp aan huis.

De particulieren moeten de positie van verzorgers, alfahulpen, schoonmaaksters en andere kleine dienstverleners structureel verbeteren, schrijft Trouw maandag.

Op de regeling die voor deze dienstverleners geldt is al langer kritiek. De regeling is opgesteld met vrouwen die wat bijverdienen in het achterhoofd. Administratieve rompslomp werd daarom niet nodig geacht.

Als hun werkgever (de patiënt) overlijdt of hen niet meer nodig heeft, kunnen ze zonder pardon worden ontslagen. Als de hulp ziek wordt, hoeft de patiënt geen ziektegeld uit te keren.

Zwartwerkers

De markt voor dienstverlening aan huis komt volgens de vakbond niet van de grond. Dat zou onder meer komen doordat bedrijven die de hulp aan huis netjes willen regelen het niet kunnen opnemen tegen zwartwerkers die dit in hun eentje aanbieden.

Omdat er steeds meer vraag is naar goede hulp aan huis, moeten de zaken goed worden geregeld, zegt vakbondsbestuurder Mari Martens in de krant.

Particulieren hebben er volgens hem baat bij dat de hulp die ze nodig hebben wordt geregeld door bedrijven. Die regelen bijvoorbeeld vervanging als een hulp ziek is. Een zwartwerker kan dat in zijn eentje niet.

Mobiliseren

De vakbond wil meer druk op de politiek uitoefenen door particulieren die hulp nodig hebben als werkgevers te mobiliseren.

Een van de punten die volgens Martens moet veranderen is het invoeren van belastingaftrek voor particulieren die een hulp aan het werk hebben. Ook de duizenden hulpen zonder verblijfspapieren zouden onder die regeling moeten vallen.

Discriminerend

De onderzoeksters Leontine Bijleveld en Eva Cremers vinden de regeling die nu geldt discriminerend en in strijd met internationale afspraken. De Vereniging Vrouw en Recht Clara Wichmann vindt dat de Europese Commissie daarom een procedure moet beginnen tegen de Nederlandse staat.

De vereniging financiert ook een proefproces van een alfahulp die door een ongeluk zonder inkomen kwam te zitten. Haar zaak komt in januari opnieuw voor de rechter.