AMSTERDAM - FNV-voorzitter Agnes Jongerius doet donderdag een oproep aan het kabinet om eerst voor een baan te zorgen voor de mensen in een sociale werkplaats voordat op deze werkvoorziening kan worden bezuinigd.

Het kabinet wil dat mensen met een arbeidshandicap die nu vaak in een sociale werkplaats werken, zo veel mogelijk aan de slag gaan bij een gewone werkgever.

Jongerius richt haar oproep tot staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken.

De FNV wil dat hij in de Kamer uitlegt hoe hij denkt dat deze mensen zonder steuntje in de rug ooit nog aan het werk kunnen komen.

Ongeveer 100.000 mensen werken in een sociale werkplaats. Nog eens 20.000 mensen staan op de wachtlijst.