DEN HAAG - Om meer mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking aan het werk te krijgen, wil de PvdA een quotum instellen voor middelgrote en grote bedrijven.

Als ondernemers dit niet nakomen, moeten ze een boete betalen van 5000 euro per gehandicapte werknemer die ze te weinig in dienst hebben.

Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer van de PvdA komt woensdag bij de behandeling van de begroting Sociale Zaken onder meer met dit voorstel.

Zij vreest dat mensen met een beperking straks moeilijker aan de slag komen door geplande bezuinigingen van het nieuwe kabinet op verschillende regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zoals de bijstand, sociale werkplaatsen en de Wajong voor mensen die van jongs af aan gehandicapt zijn.

Flexkrachten

Met de SP wil de PvdA bovendien voorstellen doen om het toenemend gebruik van flexkrachten door werkgevers een halt toe te roepen. Volgens Hamer werkt inmiddels een derde van het personeel, ongeveer 2 miljoen mensen, zonder vast contract.

De PvdA-politica wil dat minister Henk Kamp (Sociale Zaken) maatregelen neemt om te voorkomen dat er nog meer ''werkende armen'' ontstaan, die soms meerdere kleine baantjes tegelijk nodig hebben om rond te komen en regelmatig een beroep moeten doen op een uitkering door de tijdelijke contracten.

Als Kamp geen maatregelen weet te nemen, moeten ''slordige werkgevers'' volgens de PvdA-politica beboet worden met hogere premies in de sociale zekerheid.