AMSTERDAM – Het percentage vrouwen dat niet actief is op de arbeidsmarkt is in Nederland aanzienlijk gedaald het afgelopen decennium. Bedroeg het percentage in 2000 nog 34 procent, vorig jaar was dit teruggelopen naar 25,9 procent.

Dit blijkt dinsdag uit gegevens van Eurostat. In absolute aantallen betekent dit dat er inmiddels vijf miljoen meer vrouwen aan het werk zijn dan tien jaar geleden.

In alle 27 landen die deel uitmaken van de Europese Unie kwam het percentage niet-werkende vrouwen in 2009 uit op 35,7 procent, tegenover 39,9 procent in 2000. Voor mannen daalde het percentage slechts licht, van 22,8 naar 22,2 procent.

Crisis

Ondanks de economische crisis steeg de deelname aan de arbeidsmarkt onder vrouwen ook tussen 2008 en 2009. Onder mannen nam de inactiviteit daarentegen iets toe.

In Malta is met een percentage van 59,2 de grootste groep vrouwen te vinden die niet werkt, in Denemarken het laagste, met 22,7 procent.

Kinderen

Een groot gedeelte van de niet-werkende vrouwen geeft hiervoor als reden op familieverplichtingen te hebben, zoals zwangerschap, de zorg voor kinderen of hulpbehoevende volwassenen.

Onder jonge vrouwen tussen de 15 en 24 jaar kent Nederland het laagste percentage inactieve vrouwen. De verschillen tussen de verschillende landen op dit gebied zijn volgens het statistiekbureau grotendeels te verklaren uit het gedrag van studenten, die er wel of niet een bijbaan op nahouden.