BRUSSEL - Vrijwel alle lidstaten van de Europese Unie hebben zich maandag gekeerd tegen een langer zwangerschapsverlof voor moeders en twee weken verlof voor vaders.

Nederland en andere landen uitten deels felle kritiek op het voorstel van het Europees Parlement.

''Ik begrijp niet goed waarom de Europese Unie zich hier druk over maakt. Ieder land heeft goed functionerende regelingen'', aldus minister Henk Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid na overleg met zijn Europese collega's in Brussel.

De lidstaten vinden de verlenging van het betaalde verlof te duur voor overheden en het bedrijfsleven, vooral in deze tijd van bezuinigingen.

Onacceptabel

Nederland, met zijn huidige regeling van zestien weken verlof, noemt de verwachte extra kosten van ruim een half miljard euro onacceptabel.

Ook vrezen enkele landen dat werkgevers minder geneigd zullen zijn jonge vrouwen in dienst te nemen. Zij vinden het huidige Europese minimum van veertien weken genoeg.

''Met onze behoorlijke regeling hebben wij geen behoefte aan verlenging en een vaderschapsverlof'', aldus Kamp.

De huidige afspraken in Nederland blijken in 96 procent van de gevallen voldoende, stelde de bewindsman. Als er in de overige gevallen om medische redenen een verlenging nodig is, biedt de ziektewet soelaas. Ook kunnen de ouders 26 weken met onbetaald verlof.

Bezinningsperiode

Acht landen, waaronder Groot-Brittannië, Zweden, Denemarken en Nederland, vragen nu om een bezinningsperiode waarin alles nog eens goed op een rijtje wordt gezet.

Met hun voorstel in oktober gingen de parlementariërs verder dan de Europese Commissie, die achttien weken moederschapsverlof wil. Het parlement noemde het langere zwangerschapsverlof baanbrekend voor de gelijkheid tussen man en vrouw. Ook zou het veel beter zijn voor de baby.