DEN HAAG - De SP in de Tweede Kamer is erg geschrokken van berichten dat politiemensen op straat letterlijk in de kou lijken te staan. De fractie is in de pen geklommen en wil van minister Ivo Opstelten (Veiligheid) opheldering over de kwestie.

De wijkagent, de diender op de fiets en zijn collega te paard moeten het tot ontsteltenis van de partij doen zonder door van overheidswege verstrekte mutsen en thermo-ondergoed.

De SP vraagt hem van de vermeende bezuiniging op warme mutsen en dito borstrokken af te zien en met de korpschef in overleg te treden over hernieuwde uitdeling van hoofddeksels en onderkleding voor dienders die buiten werken.