DEN HAAG - Het aantal jongeren dat niet wil of kan werken vanwege een opleiding is dit jaar gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Bijna 900.000 jongeren tussen de 15 en 25 jaar hebben in het derde kwartaal van dit jaar aangegeven studie te verkiezen boven werk.

In dezelfde periode vorig jaar waren dat er ongeveer 825.000. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag heeft bekendgemaakt.

Het CBS onderzocht het deel van de bevolking tussen 15 en 65 jaar dat zegt niet twaalf uur of meer per week te willen of kunnen werken.

De totale omvang van deze groep werd kleiner, maar het aantal jongeren in die groep groeide juist, meldt het CBS.