AMSTERDAM - Een nieuwe inspectiedienst gaat volgend jaar extra controleren of werkgevers genoeg maatregelen nemen om geweld tegen hun werknemers te voorkomen.

Het gaat dan onder meer om werknemers in de horeca, op benzinestations, agenten, gevangenisbewakers en verkeersregelaars. Ook bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken worden extra gecontroleerd.

De extra controles worden aangekondigd in het jaarplan van de inspectie dat minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Henk Kamp (VVD) maandag naar de Kamer heft gestuurd.

In de inspectiedienst werken de Arbeidsinspectie, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) samen.

Bedrijven waar alles in orde is krijgen minder snel opnieuw bezoek dan bedrijven die op fouten zijn betrapt.