AMSTERDAM - Bijna drie op de tien Nederlanders die dit jaar Sinterklaas vieren, verwachten minder geld uit te geven aan het feest dan vorig jaar. Dit blijkt uit onderzoek van Research en Consultancy bureau MarketResponse.

Eén op de zeven verwacht juist meer uit te geven. De helft van de Nederlanders die Sinterklaas viert, is van plan hetzelfde bedrag uit te geven als vorig jaar.

Deze bezuiniging op Sinterklaas sluit aan bij eerder onderzoek van MarketResponse waaruit blijkt dat consumenten voorzichtiger zijn geworden in het doen van uitgaven. De terughoudendheid lijkt zijn oorsprong te vinden in pessimisme over de eigen financiële toekomst.

Sinterklaas sympathieker

Ruim zes op de tien Nederlanders viert dit jaar Sinterklaas. Kerst wordt door meer Nederlanders gevierd. Ruim driekwart geeft aan dit feest te vieren.

Kerst mag dan populairder zijn dan het Sinterklaasfeest; wanneer wordt gevraagd naar de personen zelf komt Sinterklaas beter uit de bus dan de Kerstman. De helft van de Nederlanders vindt Sinterklaas sympathieker dan de Kerstman. Een kwart is het hier niet mee eens en de rest heeft geen favoriet.

Jeugd

Hoewel Nederlandse consumenten Sinterklaas sympathiek vinden, was dit in hun jeugd niet altijd het geval. Een kwart van de ondervraagden geeft aan in hun jeugd bang te zijn geweest voor de Goedheiligman.

Het lijkt er overigens wel op dat de Sint na verloop van jaren wat milder is geworden. Hoe hoger de leeftijd, hoe veel meer mensen bang waren. Onder Nederlanders van 65 jaar en ouder was ruim een derde als kind bang van Sinterklaas.

Commercieel

Uit het onderzoek blijkt verder dat het kerstfeest door Nederlanders commerciëler wordt gevonden dan Sinterklaas. Bijna tweederde vindt kerst eigenlijk te commercieel. Onder Nederlanders die alleen Sinterklaas vieren, is driekwart deze mening toegedaan.

Sinterklaas wordt door minder mensen als te commercieel gezien. De helft van de ondervraagde consumenten vindt dat Sinterklaas te commercieel is geworden.