AMSTERDAM - Werknemers moeten hun werktijden zelf kunnen bepalen. Ze hebben recht op flexibele, wisselende werktijden en op thuiswerken.

Regeringspartner CDA en oppositiepartij GroenLinks dienen hiertoe een wetsvoorstel in.

Het voorstel is een initiatief van Eddy van Hijum (CDA) en Ineke van Gent (GroenLinks) en moet het gezinsbeleid moderniseren.

Als werknemers zelf bepalen wanneer ze werken zijn ze volgens de Kamerleden productiever. Ook komt het de gezondheid van werknemers, het milieu en de aanpak van files ten goede en kunnen arbeid, scholing en zorg meer in balans worden gebracht.

Vrouwen

Werknemers krijgen het recht te vragen hun arbeidsuren, tijden en werkplek te veranderen als de omstandigheden dat toestaan. De Kamerleden denken dat hun initiatiefwet gunstige gevolgen heeft voor de arbeidsparticipatie van vrouwen, omdat die hun werk en de zorg voor kinderen beter kunnen combineren als ze hun werktijden zelf mogen bepalen.

Flexibel werken kan een boel reistijd schelen, bijvoorbeeld omdat mensen thuiswerken of pas na de file in de auto stappen, stelt Van Gent."Maar nog belangrijker: het geeft ze de flexibiliteit om meer hun eigen tijd in te delen." Volgens haar wordt werken nu te rigide ingevuld.

Volgens van Hijum is een cultuuromslag op de arbeidsmarkt hard nodig. "Met dit wetsvoorstel geven we werknemers een zetje in de rug die betaald werk willen combineren met de zorg voor hun kinderen of familie."

Brede steun verwacht

De twee partijen verwachten brede steun in de Tweede Kamer voor het voorstel, dat Wet Flexibel Werken heet. De indieners hopen het wetsvoorstel voor het kerstreces in te dienen bij de Raad van State. De wet kan dan voor de zomer worden ingevoerd, hopen ze.