AMSTERDAM - Voor 88 procent van de Nederlandse werknemers is diversiteit belangrijk in het werk. Naast diversiteit hechten werknemers vooral aan aandacht voor een gezonde werkomgeving.

De locatie van de werkplek is slechts voor de helft van hen belangrijk. Dit blijkt uit een online onderzoek van Vitae onder 600 professionals.

Volgens de ondervraagden moet aandacht gegeven worden aan verschillen in competenties, leeftijd, sekse en culturele achtergrond.

Gezondheid

Naast diversiteit scoort ook gezondheid hoog als belangrijk thema bij werknemers. Slechts 1 procent van de respondenten gaf aan gezondheidsmanagement; met aandacht voor zaken als stresspreventie, vitaliteit, werk/privé balans en arbo/veiligheid, helemaal niet belangrijk te vinden.

De eisen die de werknemer stelt aan de locatie blijkt minder belangrijk dan gedacht. Slechts iets meer dan de helft van de respondenten geeft aan een bijzondere locatie, interieur of goed uitzicht vanaf de werkplek belangrijk te vinden.

Duurzaamheid

Ook duurzaamheid wordt door de professionals veel aangegeven als een belangrijk onderwerp dat door de organisatie voor wie zij werken opgepakt dient te worden.

Meer dan driekwart van de respondenten hecht veel waarde aan het feit dat een organisatie zich inzet om duurzaamheid te integreren in de bedrijfsvoering, dienstverlening of productie.

Arbeidsvoorwaarden

Ruim 8 op de 10 respondenten hecht waarde aan het kunnen afstemmen van arbeidsvoorwaarden op basis van hun individuele wensen. Voornamelijk verlofregelingen, opleidingen en bedrijfsfitness scoren hoog.

Maar liefst 87 procent van de professionals vindt het belangrijk zelf te kunnen bepalen waar hun opleidingsbudget aan wordt besteed.

Van de deelnemers vindt 87 procent het belangrijk dat organisaties mogelijkheden bieden binnen ‘Het Nieuwe Werken’.