AMSTERDAM - Nederlandse managers voelen zich in grote meerderheid gemotiveerd in hun werk: 92 procent van hen beweert graag een extra stap te zetten. Echter, een derde heeft het gevoel daarin niet gesteund te worden door hun leidinggevende.

Dit blijkt uit een onderzoek van organisatieadviesbureau Hay Group.

Uit de enquête blijkt dat een derde (34 procent) van de managers in Nederland zich niet gesteund voelt door de directie om extra stappen te zetten en daardoor gefrustreerd, ineffectief of onverschillig raakt.

Verlies aan productiviteit

Dit leidt tot ongewenst verloop en verlies aan productiviteit en legt daarmee een directe druk op de winstgevendheid van een organisatie.

Dit percentage in Nederland is wel het laagste van Europa. In het Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk ligt het aantal gefrustreerde managers veel hoger (beide 51 procent).

Maatregelen

Driekwart van de ondervraagde directieleden erkent dat onverschillige, ineffectieve of gefrustreerde werknemers een van de grootste bedreigingen voor een organisatie zijn. Toch neemt slechts een enkeling maatregelen om daar iets aan te doen: meer dan de helft (58 procent) geeft aan dat het onderwerp niet of nauwelijks op de directieagenda voorkomt.

Bijna de helft van de directieleden vindt dat zij verantwoordelijk zijn voor het niveau van motivatie. Toch verwacht ruim een derde (37 procent) van de midden-managers dat hun leidinggevende hun betrokkenheid en motivatie stimuleert.

Belangrijke rol voor directie

Erin Lap, Director Leadership & Talent bij Hay Group Nederland, is blij met het percentage betrokkenheid onder de Nederlandse managers. “92 procent betrokkenheid is hoog.”

Wel geeft zij aan dat het zaak voor organisaties is om de mate van betrokkenheid te optimaliseren.

“De directie speelt een belangrijke rol in het bereiken van werknemersbetrokkenheid door duidelijk en inspirerend richting te geven. Maar CEO’s doen er daarnaast goed aan om beter naar hun managers te luisteren en tijd en geld te investeren in hun ontwikkeling”, aldus Lap.

Betrokkenheid

“Het vaststellen van motivatie en het werken aan team-effectiviteit en daadwerkelijke betrokkenheid zijn essentieel voor succes, maar vergen meer dan een leuk dinertje met zijn allen”, meent Lap.