AMSTERDAM - Deeltijd huishoudelijk werkers moeten volwaardige werknemers worden. Dit vinden de Vereniging voor Vrouw en Recht (VVR) en FNV Bondgenoten.

Zij vragen vandaag aan Ineke van Gent, de voorzitter van de vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, om dit bij minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) te bepleiten.

Volgens beide organisaties moeten de uitzonderingsmaatregelen voor deze groep worden geschrapt. Daarom bieden zij vandaag een petitie en het boek ‘Een baan als alle andere’ aan Van Gent aan.

Half miljoen

Er zijn zo’n half miljoen deeltijd huishoudelijk werkers. Voor circa 95 procent bestaat deze groep uit vrouwen, die onder andere werken als huishoudelijke hulp, nanny's, gezelschapsdames, kinderoppas of alfahulp.

Zij hebben een veel slechtere rechtspositie dan andere werknemers; ze hebben bijvoorbeeld geen recht op werkloosheids- en arbeidsongeschiktheid-uitkeringen.

Werkloze werknemers die recht hebben op een dergelijke uitkering verliezen dit recht als ze deeltijd huishoudelijk werk aanvaarden, maar dit werk na zes maanden weer verliezen of arbeidsongeschikt worden.

Ongelijke rechtspositie

“Er moet een einde komen aan deze ongelijke rechtspositie. Het druist in tegen alle internationale verdragen. Deeltijders aan huis moeten als volwaardige werknemers behandeld worden, met recht op sociale zekerheid,” aldus FNV Bondgenoten bestuurder Willem Noordman.

“Zolang dit nog niet is geregeld moeten op korte termijn maatregelen worden getroffen om reeds opgebouwde WW-rechten te laten herleven, als deeltijdwerk in deze sfeer na zes maanden vervalt” voegt Mieke van der Burg, voorzitter van de Vereniging Vrouw en Recht, hieraan toe.

Geringe rechtsbescherming

De uitzonderingspositie van deeltijd huishoudelijk werkers is vastgelegd in de ‘Regeling Dienstverlening aan huis’.

Van der Burg: “Vanwege lage kosten houdt de overheid deze geringe rechtsbescherming in stand. Deze regeling moet worden afgeschaft, dat moet ter sprake komen bij de behandeling van de begroting van SZW.

Evenals het op korte termijn invoeren van herleving van WW-rechten voor werklozen, die na zes maanden hun huishoudelijke baan weer verliezen. Wij roepen de leden van de vaste Kamercommissie SZW op, ook dit aan de orde te stellen bij minister Kamp.”