DEN HAAG - De groei van het aantal bijstandsuitkeringen lijkt langzaam tot stilstand te komen. In het derde kwartaal van dit jaar werden 301.000 bijstandsuitkeringen aan mensen tot 65 jaar verstrekt.

Dat zijn er duizend meer dan een kwartaal eerder, zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. In het tweede kwartaal bedroeg de toename nog achtduizend.

Voor het eerst sinds het laatste kwartaal van 2008 is het aantal mannen dat in de bijstand kwam, afgenomen.

Vooral jonge mannen profiteren van de voorzichtig herstellende arbeidsmarkt. Het aantal bijstandsuitkeringen aan mannen tot 27 jaar daalde in het derde kwartaal met 6 procent.

Het aantal uitkeringen aan vrouwen nam in het derde kwartaal nog toe met 1 procent. In de eerste twee kwartalen van 2010 was deze toename 2,3 procent.

Wajong

De instroom van het aantal jonggehandicapten in een speciale uitkering is dit jaar iets afgenomen. Kregen in 2009 nog 17.600 nieuwe personen een uitkering volgens de Wajong, dit jaar zal de instroom iets lager uitvallen. In totaal kwamen er 16.700 nieuwe Wajongers bij.

Dat blijkt uit de resultaten van de Wajong-monitor van het UWV over de eerste zes maanden van 2010, die staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het is de eerste keer in jaren dat de instroom daalt. Dat komt volgens De Krom door de gewijzigde Wajongwet die dit jaar inging.

Arbeidsbeperking

Uit de rapportage blijkt ook dat werkgevers bereid zijn om jonge mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Het UWV en werkgevers hebben daarover afspraken gemaakt. Het bedrijfsleven heeft toegezegd bijna vijfduizend banen te reserveren voor Wajongers.