DEN HAAG - De keuring door uitkeringsinstituut UWV van mensen met het chronischevermoeidheidssyndrom CVS is in de haak. De manier waarop het UWV de keuringen uitvoert valt binnen de wet en sluit aan bij wat normaal is binnen de verzekeringsgeneeskunde.

Het aantal klachten over deze keuringen is ook niet hoger dan gewoonlijk.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen dat maandag naar buiten is gekomen. Het ministerie van Sociale Zaken had hierom gevraagd na kritiek uit de Tweede Kamer over de keuring op het vermoeidheidssyndroom.

Eerder was er kritiek van de vakbeweging en patiëntenorganisaties. Door onjuiste medische beoordelingen zouden mensen minder of geen uitkering krijgen terwijl ze nauwelijks meer aan het werk komen.