AMSTERDAM - Vage klachten vormen een groot probleem op de arbeidsmarkt. 15 procent van de werknemers die langdurig verzuimen (meer dan 78 dagen) hebben last van onverklaarbare lichamelijke klachten.

Naast deze 15 procent verzuimende werknemers door vage klachten, heeft 40 procent van het langdurig niet aanwezige personeel in mindere mate te maken met vage klachten.

Dat blijkt uit een promotieonderzoek van bedrijfsarts Rob Hoedeman in samenwerking met ArboNed en Achmea.

Focus op werk

Dat mensen met vage klachten vaak lang thuis zitten is volgens Hoedeman niet nodig. Hij begrijpt wel dat de bedrijfsarts en werkgever hiertoe besluiten, omdat ze meer hebben aan een gezonde werknemer.

Maar voor de werknemer is het beter weer snel aan de slag te gaan, zo stelt Hoedeman. Dat geldt ook voor de werkgever, want hij moet de zieke werknemer 104 weken zijn loon door betalen.

Factoren

Veel verzuim blijkt niet medisch te zijn, blijkt uit het onderzoek. Allerlei factoren kunnen gezondheidsklachten beïnvloeden: persoonlijkheid, werkhouding, privéomstandigheden, arbeidsomstandigheden en opvattingen van behandelaars.