AMSTERDAM - Nederlandse promovendi zijn erg gewild op de arbeidsmarkt. 86 procent van de promovendi aan Nederlandse universiteiten heeft bij het verdedigen van het academisch proefschrift al een baan.

Dat staat in een rapport dat is samengesteld door onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Van de 86 procent van de promovendi met een baan is 66 procent als onderzoeker werkzaam; wel heeft 49 procent van deze groep een baan met een tijdelijk contract.

Meer vrouwen

Het aandeel vrouwen dat promoveert is toegenomen. In 1996 lag het cijfer nog op 22 procent, tegenwoordig is dat 47 procent.

Meer buitenlanders

Ook komen buitenlanders vaker in Nederland promoveren. In 1996 had 99 procent van de promovendi een Nederlands paspoort, uit het huidige onderzoek blijkt dat nu nog maar tweederde in het bezit is van een Nederlands paspoort.

De buitenlandse promovendi kiezen voornamelijk voor Nederland vanwege de reputatie van het instituut of dat van de supervisor.

Inspanningen

De vrij sterke arbeidsmarktpositie van recent gepromoveerden in Nederland is grotendeels te danken aan de inspanningen van de promovendi zelf, zo stelt het rapport.

Om promovendi beter bij te staan bij een vervolg van hun (academische) loopbaan, is er volgens de onderzoekers nog veel te winnen voor de universiteiten en onderzoeksscholen.