DEN HAAG - Niet-westerse allochtonen hebben nog steeds een lager uurloon dan hun autochtone collega's. Maar het verschil tussen wat niet-westerse allochtonen en autochtonen verdienen, is wel kleiner geworden nu de tweede generatie allochtonen aan het werk is.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekendmaakte.

De eerste generatie niet-westerse allochtonen verdiende nog 20 procent minder uurloon dan hun autochtone collega's. Nu is dat verschil op vergelijkbare basis teruggebracht tot 4,5 procent.

Het verschil in beloning is vooral te verklaren uit een ander opleidingsniveau.