UTRECHT -Het CDA wil een spaarloon-plusregeling ook van toepassing laten zijn als mensen ''tussen twee banen inzitten'' en zonder werk zitten of een eigen bedrijf opstarten.

Het idee is om in de nieuwe regeling mensen te ondersteunen bij diverse overgangen in hun werk. Het gespaarde geld kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden om tijdelijk in deeltijd te werken, omdat het thuis een tijdje druk is door de opvoeding van kinderen.

Fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma van het CDA in de Tweede Kamer stelde dat zaterdag voor tijdens het Najaarscongres van zijn partij in Utrecht.

In het regeerakkoord van VVD en CDA met gedoogsteun van PVV is afgesproken dat de huidige levensloop- en spaarloonregeling worden samengevoegd in de Vitaliteitsregeling.

Deze regeling kan niet gebruikt worden voor vervroegd pensioen, maar volgens het CDA wel voor deeltijdpensioen om mensen te stimuleren langer door te werken.

Voldoening

''Het gaat erom dat mensen zelf invulling kunnen geven aan hun werk en daardoor meer voldoening halen uit het resultaat'', aldus Van Haersma Buma.

Volgens hem moet er meer ruimte worden geboden aan het nemen van verantwoordelijkheid. Als mensen sparen in de Vitaliteitsregeling is het volgens het CDA daarom ook zaak dat de overheid en werkgevers daar een steentje aan bijdragen.

Sparen

''Zit je in het spitsuur van je leven even klem met de opvoeding van je kinderen? Zit je vast in je baan en wil je jezelf omscholen? Of wil je een eigen bedrijf starten?'' Voor dit alles kunnen mensen volgens de CDA-fractievoorzitter zelf geld en verlof sparen in de gecombineerde regeling.

''Maar je kunt de regeling ook gewoon inzetten voor andere zaken. Heb je een laptop of fiets nodig? Ook dat moet kunnen.''

Regels

Wel gelden volgens het CDA verschillende regels ten opzichte van het doel waarvoor mensen geld opnemen in de Vitaliteitsregeling.

Zo staat de inleg van de spaarloon-plusregeling voor vier jaar vast, tenzij het wordt besteed aan scholing, opzetten van een eigen bedrijf, zorgverlof, demotie of deeltijdpensioen.