AMSTERDAM - De helft van hoogopgeleide werknemers declareert de kosten van treinkaartjes, restaurant- en taxibonnen niet. Hiermee schenken zij minstens zestig euro per jaar aan de baas.

Dit blijkt uit een onderzoek onder 450 hoogopgeleide werknemers in opdracht van Intermediair Weekblad.

De voornaamste redenen om de kosten niet aan de werkgever terug te vragen zijn: ‘kleine bedragen’ (62 procent), ‘vergeten’ (44 procent) en ‘bonnetje kwijt’ (25 procent).

Ten onrechte

Te veel declareren komt veel minder voor: 6 procent van de respondenten zegt wel eens ten onrechte iets te hebben gedeclareerd als onkosten. 28 procent denkt dat er collega's zijn die soms ten onrechte onkosten declareren.

Online declareren

Ongeveer de helft (52 procent) van de respondenten zou het liefst via internet declareren, maar slechts 20 procent kan online declareren.

Dat declareren gebeurt bij 34 procent meteen na het maken van de kosten, terwijl 31 procent de bonnetjes opspaart tot een bepaald bedrag en dan pas de administratie gaat doen.

Fooi

Als op kosten van de werkgever buiten de deur wordt gegeten, betaalt 46 procent de fooi altijd zelf – bij ambtenaren is dat zelfs 59 procent – terwijl 19 procent nooit uit eigen zak fooi betaalt.