AMSTERDAM – Werkgevers besparen naar schatting jaarlijks 60 miljoen euro doordat hoogopgeleide werknemers voor hun werk gemaakte onkosten niet declareren. Dat suggereert Intermediair na een peiling onder 451 lezers van het tijdschrift.

Voor 62 procent van de respondenten is een te klein bedrag de belangrijkste reden om geen declaratie in te dienen. 44 procent geeft aan soms niet te declareren, omdat hij of zij het simpel weg vergeet.

Kwijtgeraakte bonnetjes zijn voor een kwart van de respondenten soms reden om geen declaratie in te dienen.

Gemiddeld wordt er jaarlijks een bedrag van 60 euro per werknemer niet gedeclareerd.