DEN BOSCH - De koopkracht van een grote groep ouderen ''zakt in 2011 volledig door het ijs''. Dat stellen de ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB en NVOG op basis van een onderzoek naar de koopkracht.

Volgens hen komt het door een optelsom van onder meer ongunstige belastingmaatregelen, hogere eigen bijdragen in de zorg en een hogere zorgpremie. Daar komt nog eens bij dat pensioenen niet worden geïndexeerd.

Volgens de cijfers van het Centraal Planbureau daalt de gemiddelde koopkracht in 2011 met 0,25 procent. Maar alleen 65-plussers die alleen een AOW-uitkering hebben en geen zorg nodig hebben, zitten volgens de ouderenbonden rond dat gemiddelde.

De andere groepen gepensioneerden worden aanzienlijk zwaarder getroffen.

In een brief aan de Tweede Kamer eisen de organisaties ''passende maatregelen''. Vooral ouderen die veel zorg nodig hebben komen volgens hen financieel in zwaar weer terecht.