AMSTERDAM – Het afgelopen jaar is er sprake van een daling van het aantal collega’s, maar een toename in werkdruk en overwerk. Dit geven de deelnemers van de ING Vraag van Vandaag van afgelopen week aan. Hieraan namen gemiddeld 60.000 respondenten per dag deel.

Overwerk lijkt meer regel dan uitzondering: een meerderheid van zeven op de tien zegt maandelijks over te werken. Een kwart maakt meer dan twintig overuren per maand.

De stijging van de stemming over de arbeidsmarkt stokt de laatste maanden. Het zelfvertrouwen op de arbeidsmarkt stijgt nog niet. Vier op de tien ondervraagden denkt snel een nieuwe baan te kunnen vinden.

Daarmee is het geloof in de eigen baankansen flink lager dan vóór de recessie. Voor herstel van het zelfvertrouwen is waarschijnlijk meer tijd nodig en een verdere daling van de werkloosheid.

Werkgelegenheid

In vergelijking met een jaar eerder is de economie wel gegroeid, maar de werkgelegenheid niet. Ook de ondervraagden zien op de werkvloer minder mensen om zich heen. Dat betekent per werknemer meer werk aan de winkel.

Per saldo vinden de respondenten dat de werkdruk de laatste twaalf maanden is gestegen. Tweederde (65%) noemt de werkdruk hoger, een op de twaalf (8%) ervaart minder werkdruk. In een herstelfase van de economie is vaker te zien dat eerst de productie weer stijgt en pas later de werkgelegenheid.

Overwerk

Ondervraagden geven aan de laatste twaalf maanden vaker over te werken. Een groep van 37% maakt meer overuren, een op de zes (18%) juist minder. Het lijkt er zelfs op dat overwerk eerder regel is dan uitzondering.

Drie op de tien werkt niet over, de rest wel. Een kwart maakt maximaal tien overuren per maand, een op de zes maakt tien tot twintig overuren en een kwart werkt twintig uur of meer over.