AMSTERDAM - Meer dan de helft van de Nederlanders heeft te weinig tijd. Zestig procent van de vrouwen en 52 procent van de mannen tussen 20 en 65 jaar heeft meerdere keren per week of maand het gevoel het te druk te hebben.

Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat donderdag wordt gepubliceerd.

Lange werkweken en overwerk zijn vaak de oorzaak van tijdsdruk. Toch zegt slechts een derde van de ondervraagden minder te willen werken.

Een aanzienlijk deel (29 procent) wil zelfs meer werken als hun werktijden daardoor beter kunnen worden afgestemd op hun privéleven.

Vrouwen

Doordat vrouwen steeds meer betaald werk zijn gaan doen, zijn er ook steeds meer tweeverdieners en meer alleenstaande werkenden. De openingstijden van allerlei voorzieningen, waaronder de kinderopvang en de scholen, vallen veelal samen met hun werktijden.

Werktijden

De helft van de Nederlanders denkt dat de balans tussen werk en privé zal verbeteren als meer voorzieningen buiten werktijd open zijn, of als ze makkelijker vrij kunnen nemen. Tegelijkertijd wil de helft de arbeidsduur niet veranderen. Slechts 7 procent wil meer uren werken als scholen en kinderopvang open zijn van zeven uur 's morgens tot zeven uur 's avonds.