AMSTERDAM – Een flexibele werkplek, gekoppeld aan Het Nieuwe Werken, zorgt bij kenniswerkers voor onder meer een betere balans tussen werk en privé, een hogere productiviteit en meer bewuste aandacht voor het milieu door het terugdringen van woon-werkverkeer.

Dit blijkt uit het meerjarig onderzoek Erasmus@Work van Rotterdam School of Management, in opdracht van Microsoft. Het is de eerste keer dat de mening van kenniswerkers over Het Nieuwe Werken (HNW) over een reeks van meerdere jaren is gemeten.

"De ervaringen bij Microsoft laten zien dat het nieuwe werken door kenniswerkers prima wordt gewaardeerd. Het zelf organiseren van het werk - gebruik makend van de nieuwe mogelijkheden van de technologie leidt tot verbeteringen in de productiviteit en de werk-privé balans”, vertelt Eric van Heck. De hoogleraar Informatiemanagement en Markten is een van de onderzoeksleiders bij RSM.

Evenwicht

 “De resultaten tonen aan dat na de invoering van 'Het Nieuwe Werken' het oude evenwicht in de organisatie wordt afgebroken en er een nieuw evenwicht door de medewerkers wordt gevonden om met de nieuwe manier van werken verschillende doelen - zowel op het werk als privé - te verwezenlijken.

Relaties met collega's en de leidinggevende en de transparantie in de organisatie gaan veranderen. Het vinden van de balans tussen op afstand met elkaar samenwerken en de cohesie op het werk en thuis te behouden is een uitdaging."

Lange termijn effecten

Microsoft vroeg RSM te onderzoeken wat de lange termijn effecten zouden kunnen zijn van de verhuizing naar het nieuwe pand en Het Nieuwe Werken op de tevredenheid van de werknemers, productiviteit, werk-privébalans, flexibiliteit en innovatie.

Daarop deed RSM vóór de verhuizing in 2007 onderzoek, net na de verhuizing in 2008 opnieuw en in 2010 voor de derde keer. Elke keer werden ongeveer 300 medewerkers ondervraagd.

Het personeel van Microsoft werkt gemiddeld 28% van de tijd thuis om zowel de productiviteit te verhogen, de reistijd te verkorten, als het woon-werkverkeer te verminderen en daarmee de CO2-uitstoot terug te dringen.