AMSTERDAM - Oudere werknemers zijn meer tevreden met hun werk dan jongere en bovendien plichtsbewuster en gemotiveerder.

Dit toont het Nationale Werkonderzoek 2010 van JobTrack.nl aan.

Ouderen hebben een andere arbeidsethos dan jongeren, zo blijkt uit het onderzoek, waaraan bijna 22.000 mensen deelnamen. Oudere werknemers blijken veel gemotiveerder en plichtsgetrouwer.

Zo werkt slechts een klein deel van de ouderen (2%) minder hard als de baas er niet is, tegenover ruim een op de tien jongeren. Ook is de overgrote meerderheid van de ouderen (68%) van mening dat het zijn plicht is langer door te werken wanneer hij door files later op het werk arriveert. De helft van de jongeren deelt deze mening.

Gewaardeerd worden

Oudere werknemers zijn niet alleen plichtsgetrouwer, ze zijn ook meer tevreden met hun werk dan jongeren. Ouderen in de leeftijd 55-65 geven hun baan gemiddeld een 7,4 en 65-plussers beoordelen hun baan met een 8,1. Jongeren in de leeftijdscategorie 25-30 geven hun baan een 6,8.

Slechts een krappe meerderheid van de respondenten (53%) voelt zich ook gewaardeerd door de werkgever. Het gevoel gewaardeerd te worden leeft over het algemeen meer bij ouderen dan bij jongeren.

Hoe dichterbij het pensioen, hoe groter dit gevoel. Opvallende uitzondering op deze trend is de leeftijdsgroep 15 - 25. Zij voelen zich het meest gewaardeerd (60%).