AMSTERDAM - Werkloze 45-plussers moeten beter gebruikmaken van netwerksites als LinkedIn. Uitkeringsinstantie UWV houdt vanaf maandag een actieweek om deze groep werkzoekenden aan een baan te helpen.

Solliciteren via netwerksites is een van de vaardigheden die zij beter onder de knie moeten krijgen om meer kans te hebben op de arbeidsmarkt.

Bijna de helft van de 490.000 werkzoekenden die bij het UWV ingeschreven staan is 45 jaar of ouder. Volgens het UWV blijft deze groep vaak buiten beeld bij werkgevers.

Lang dienstverband

Veel van deze 45-plussers hebben hun baan na een lang dienstverband verloren. Ze moeten zich opnieuw leren verkopen op een arbeidsmarkt die veranderd is.

Dit vergt nieuwe vaardigheden, zoals het omgaan met sociale media. Het UWV organiseert in het hele land workshops solliciteren via LinkedIn, netwerkbijeenkomsten en speeddates met werkgevers.

Werkloos

Omgerekend is ongeveer 8 procent van de 45-plussers werkzoekend. Het merendeel is langer dan een jaar werkloos. Met het oog op de vergrijzing zullen werkgevers optimaal gebruik moeten maken van het beschikbare aanbod op de arbeidsmarkt, stelt het UWV.

Het vervullen van meer vacatures met oudere werknemers zal bijdragen aan het voorkomen van personeelstekorten in de nabije toekomst.