AMSTERDAM - Nog slechts een beperkt aantal bedrijven zet zich in voor filevermindering tijdens de spits. Momenteel zijn er dertien regionale afspraken voor filevermindering, maar hierin zijn weinig concrete resultaatverplichtingen opgenomen.

Personeel dat met de auto naar werk reist, brengt vele uren per week door in de file, wanneer de werkgever geen mogelijkheden biedt tot thuiswerken of flexibele werktijden.

Uit een evaluatie van de Taskforce Mobiliteitsmanagement (TFMM), in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, blijkt dat er nauwelijks resultaatverplichtingen zijn voor werkgevers.

Beperkt bereik

Tijdens het voorjaar van 2010 waren er dertien regio’s met een convenant, waarbij afspraken worden gemaakt met bedrijven over mobiliteitsmanagement.

In totaal zijn op deze manier ongeveer 1.750 werkgevers betrokken bij de TFMM en is er een potentieel bereik van 738.000 werknemers (16% van de werkgelegenheid in de betreffende regio’s).

Wordt strikt gekeken naar werkgevers die het convenant ook daadwerkelijk hebben ondertekend, dan is het bereik van de TFMM minder: 347 werkgevers met bijna 370.000 werknemers.

Vermindering file

De activiteiten van de Taskforce Mobiliteitsmanagement hebben geleid tot een daling van het aantal autoverplaatsingen in de spits met 2 procent.

Elders was die daling 0,5 procent. De Taskforce is in 2007 opgericht en het kabinet heeft hierin 52 miljoen euro geïnvesteerd.

De evaluatie van V&W moet duidelijkheid geven over wat het orgaan heeft bereikt, want eind dit jaar wordt besloten of de Taskforce door kan gaan.